SATTRUP TRYG LANDSBY

I forbindelse med indvielse af sidste store delprojekt i Tryg Landsby nemlig FRYSEHUSET 7.juni 2019 kom der rigtig mange gæster ca. 50 og det var en rigtig hyggelig eftermiddag med kage og grillstegte pølser m.v.
Det var dejligt at se så mange bakke op om projektet og vi glæder os til at huset nu bliver en del af hverdagen med bl.a. bogbytteskab, og som udgangspunkt for at aftale møde med cykelture eller lignende.
Huset er også fortsat beregnet på at give ly til de som venter på bussen.
Der har været en så flot tilslutning med hensyn til at ville donere byggematerialer m.v. til frysehuset så vi er vældig taknemmelige og giver en stor hånd til de forskellige firmaer.

I forbindelse med den snarlige afslutning på projekt Tryg Landsby vil der blive afholdt en sommerfest for at fejre det gode resultat og der vil senere komme en dato for dette arrangement.

Vi glæder os også til dette arrangement

Venlig hilsen fra

Landsbyrådet Sattrup