Historien om Sattrup

I forbindelse med byggemodningen af den nye udstykning i Sattrup, beliggende på Kirstinelunden, fremkommer følgende oplysninger om Sattrup og området.
Sattrup har været beliggende i Østbirk Sogn og tilhørt Voer Herred.
Ved udgravningen og undersøgelsen af Kirstinelunden, fandtes der anlæg og hustomt fra Bronzealderen.

Det konkluderes endvidere, at Sattrup antages, at være en middelalderlig udflytning, muligvis fra Østbirk, hvilket passer meget godt med den måde jorden tidligere var fordelt på.

Her i nutiden er Sattrup blevet en Tryg Landsby via den ordning, der er med Horsens Kommune.
Det skal ligeledes nævnes, at der er et stærkt sammenhold og mange ildsjæle her i området. Her kommer man hinanden ved, i ordets bedste forstand og her føler man sig tilpas og tryg.

Når der nævnes noget med Sattrup gælder det ikke udelukkende selve Sattrup, men hele området som er tæt på.

Sattrup har forsamlingshus og en beboerforening, samt er med i Landsbyrådet / Horsens Kommune.

Der er igangsat flere initiativer i byen, for at fastholde udviklingen, og samtidig styrke sammenholdet.

Et af projekterne er bl.a. det gamle Frysehus, som egentlig var dømt til nedrivning, men da mange ønskede at bevare det som en slags “fyrtårn” som fælles mødested og info sted med bænke og borde, så bliver det nu et projekt fra ”Skrot til Slot”.
Af andre gode projekter skal nævnes Bålhytte og en Alle` langs en af indfaldsvejene.

Der er etableret vej-bump ved to indfaldsveje til Sattrup.

Sattrup og tilhørende område er i øvrigt beboet af rigtig mange håndværkere og selvstændige erhvervsdrivende med egne virksomheder, herunder også kunsthåndværkere.
Der forefindes ligeledes flere etablissementer med rideheste i Sattrup og nærmeste omegn.

Der er en rigtig fin Natursti, som tidligere var jernbane mellem Horsens og Silkeborg.
Vi er ligeledes placeret på Marguerit ruten, som bl.a. fører til de højeste punkter i Danmark.

Her er flere aktivitetsgrupper og der er altid plads til flere deltagere.

Nu venter vi spændt på, der kommer nye tilflyttere på de attraktive grunde, som udbydes på den nye udstykning Kirstinelunden her i Sattrup.

Velkommen til fællesskabet i en Tryg Landsby.