Ekstra info

Kære alle.


Når nu vi har jer alle samlet den 29-6, så vil vi lige benytte lejligheden til at informere om et par projekter på fællespladsen.

Legestativ.
Der er bevilliget penge til et professionelt legestativ.
Skur på fællespladsen
Materialer blev købt sidste efterår. Nu skal vi have bygget det.
Nyt tag på halvtaget.
Det gamle pandeplade tag er blæst lidt i stykker. Jørgen Andersen har skaffet nye plader. Så vi skal have skiftet taget.


Mere info følger til mødet.

Hilsen
Henrik