Beboerforeningen

Vi er jo en lille forening som primært har aktiviteter der drejer sig omkring fælles pladsen.

Vi står for at arrangere Sankt hans, og så ikke mindst vores viden om berømte Grisefest.
Fællespladsen er lige udvidet med bål hytten. Den kan sagtens give inspiration til lidt flere arrangementer i løbet af året.

Det kan være:

Snobrøds bagning med børn.
Bål hyggeaften for voksne.
Bål og grill. Kom med hvad du har og så griller vi, enten på grillen eller over bål.

Corona har jo i dette forår sat en stopper for mange ting, men da vi jo må samles igen, vil vi opfordre til at begynde at bruge pladsen igen.
Til September bliver der en arbejdsdag/weekend hvor vi skal have rejst det nye lege hus samt have lagt nyt tag på overdækningen.

Mange hilsner

Bestyrelsen.