Landsbyrådet Sattrup

Landsbyrådet er landsbyernes samlede bindeled til Horsens Kommune og er et forum for udveksling af ideer og erfaringer vedrørende landsbyforhold

Landsbyer i Horsens Kommune er defineret som landsbyer med mindre end 500 beboere og uden offentlige serviceinstitutioner.
Medlemslandsbyer har mulighed for at søge tilskud til lokale projekter i Landsbyrådet.